Straffekaffe

Grut Straffekaffe • Car-Boot Sale


BKB samarbeider med Kriminalomsorgen Vest om et sanse- og mestringsprosjekt. Innsatte trenes i baristafaget og kaffebrenning i deres kafé PARAGRAFEN. I denne oasen i Bjørgvin fengsel brennes STAFFEKAFFE ukentlig. Dette er i dag ett fengsel som tilbyr åpen soning, og har plass til 90 innsatte. De domfelte i Bjørgvin fengsel soner gjerne en dommer fra 20 dager til to år og flere har høyst sannsynlig startet soningen i lukket fengsel.

DSC_0628.JPG

Pallesnekringens tid var forbi og de nye prosjektene i Bjørgvin fengsel skulle bygge på å gi den innsatte kompetanse og opplæring i henhold til arbeidsmarkedets etterspørsel.  Erfaringer viser at aktivisering og stimulering til egenaktivitet virker positivt og øker mestringsfølelsen. Muligheten for å kunne få arbeid er et av de viktige elementer i vurderinger rundt fare for tilbakefall til kriminalitet. Å styrke innsattes tilknytning til arbeidslivet er derfor et bidrag til å legge til rette for et liv uten kriminalitet etter løslatelse.
 
Bjørgvin fengsel har allerede en del aktiviteter, som skrivekurs, kunst, musikk workshop og skole.  Med BKB som samarbeidspartner ville de ha Baristakurs hver måned for innsatte. Kursene ble populær blant de innsatte og kaféen (Paragrafen) ble et samlingssted for både innsatte og ansatte. Prosjektet ble utvidet ett år etter, en kaffebrenner ble innkjøpt og installert. Sommeren 2015 ble den første kaffen brent på Bjørgvin, så brent at brannalarmen gikk og hele besetningen i fengselet plutselig stod utenfor. De ble smurt med en pose nybrente bønner og alt var tilgitt.

I dag er det Kenneth og Anette som arbeider og trener de innsatte. Kenneth reiser ut to dager hver måned, der han holder kurs i smak og aromatrening, bryggeteknikker og espresso. Anette følger opp uken etter,for å bistå i kaffeproduksjonen, kurse de i brenneprofiler og utfordre de kunnskapene de har etablert. En stor del av opplæringen av kaffe består av å bygge broer, og gjøre det forståelig og tilgjengelig. Ved å hjelpe de insatte å mestre noe, har vist seg å kunne gjøre underverker for selvtillitten deres. I kafè Paragrafen er vi like, det er et sted for felles interesse i kaffe og et sted de kan slappe av. 
Det som er viktig for oss er at vi kan samles rundt noe vi genuint er opptatt av. Vi får muligheten til å dele kunnskaper vi har, samtidig som vi og blir utfordret gjennom spørsmål vi kanskje aldri tenker på. For noen er det en sjanse til å lære noe som kan brukes videre i jobbsammenheng, og for andre er det en adspredelse i hverdagen, der det fokuseres på noe positivt. Vi samarbeider og lager noe i felleskap.  

Og den følelsen av å se noen vokse ved å lage et hjerte i cappucino koppen, den er ubetalelig.


hjerte.JPG